דלג לתוכן העמוד

לוח המועצה

תמיכות במוסדות ציבור לשנת 2021

תיאור

המועצה האזורית חבל אילות החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2021, ובכפוף לאישור התקציב במליאת המועצה, סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.

בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים (4/2006), שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ("נוהל תמיכות") , החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה.

סוג המוסדות הזכאים לתמיכה והנושאים לתמיכה מפורטים במסגרת התבחינים.

לחצו כאן לעיון בתבחינים לשנת 2021

לחצו כאן להורדת טפסי הבקשה

לחצו כאן להורדת טופס ההתחייבות

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטפסי הבקשה ולצרף לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל התמיכות.

יש להעביר את בקשת התמיכה לגזברית המועצה עד לתאריך 20 בינואר 2021.

אין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, ואם כן, מה יהיה שיעורו.

אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולפי שיקול דעתה.

פרטים
תאריך פרסום 24/12/2020
שם המפרסם רויטל טריפלר - גזברית המועצה
טלפון
מייל Revitalt@eilot.org.il

קישור ישיר למודעה