עדכוני חינוך: דחיית ההחלטה על מעבר ל-5 ימי לימוד ב"נוף אדום"

20/06/2021