דלג לתוכן העמוד

לוח חינוך והשכלה

כללים להתנהגות בטוחה בהסעות תלמידים | תשפ"א- ספטמבר 2020

תיאור

תלמידים, מורים והורים יקרים,

המועצה האזורית משקיעה מאמצים ומשאבים רבים על מנת להסיע את ילדינו בבטחה לבית הספר ובחזרה, הנהגים מיומנים ומנוסים ואנו דואגים לכשירות האוטובוסים. במהלך שנת הלימודים ילדנו נמצאים שעות רבות בנסיעה אל ביה"ס וממנו. התפקיד שלנו הוא להבטיח את שלומם. האווירה בזמן הנסיעה משפיעה גם על התלמיד וגם על הנהג. כאשר הנסיעה רועשת בצורה חריגה, כאשר יש בה הצקות, השלכת חפצים ופגיעה בציוד האוטובוס - קיימת סכנה מידית וממשית לבטיחות הנוסעים וליכולתו של הנהג להתרכז בנהיגה.                                                                                                            
האחריות מוטלת על כל תלמיד ותלמיד, וגם כאשר נוכחים מבוגרים מלווים בהסעות אין ביכולתם למנוע פגיעה ברגע התרחשותה. מטרת הנוהל להבהיר את כללי ההתנהגות הבטוחה בעת נסיעה, לדחות אלימות מכל סוג שהוא ולטפל באירוע חריג בזמן הקרוב ביותר להתרחשותו. תפקידו של נהג האוטובוס להביא ולהחזיר את ילדינו בשלום, תפקיד זה יכול להיעשות אך ורק כשהנהג מרוכז בנהיגה.


כללים להתנהגות בטוחה בהסעות תלמידים | תשפ"א- ספטמבר 2020 


 בשעת ההמתנה

 • יש להמתין לאוטובוס רק בתוך תחנת ההסעה. בעת ההמתנה יש לעמוד על המדרכה, רחוק ככל האפשר מהכביש ורק כאשר האוטובוס עצר לגמרי ועומד בתחנה אפשר להתקרב אליו

עלייה לאוטובוס

 • יש להמתין עד שהאוטובוס עוצר עצירה מלאה ורק אז תתחיל העלייה.
 • תלמידי הכיתות הנמוכות יעלו ראשונים.
 • העלייה לאוטובוס מתבצעת מהדלת הקדמית בלבד.
 • בזמן העלייה אין לדחוף.
 • בחר מקום ישיבה, התיישב בו וחגור עצמך בחגורת בטיחות.

 בתוך האוטובוס

 • חובה לשבת חגורים בעת הנסיעה! אין לעמוד או להסתובב באוטובוס.
 • אין להוציא יד או ראש מהחלון.
 • אפשר לשוחח, אבל בצורה שקטה ותרבותית. זכרו כי הנהג זקוק לשקט ולריכוז בזמן הנהיגה
 • האוטובוס הוא מקום ציבורי. יש לשמור על ניקיונו ושלמותו (הילדים נוסעים בו יום ביומו).
 • יש להישמע להוראות הנהג.
 • אסורה אלימות על כל סוגיה. 
 • כולם מתבקשים להתנהג באדיבות, בנימוס ולהתחשב באחרים, מומלץ להשתמש במילות ברכה כמו "שלום", "תודה" ו"יום טוב".
 • אין לאכול באוטובוס

  בשעת הירידה מהאוטובוס: 

 • אין לקום מהכסא ולהוריד את חגורת הבטיחות לפני שהאוטובוס עצר עצירה מלאה.
 • אין לרדת מן האוטובוס כל עוד הוא בתנועה. 
 • לפני הירידה מהאוטובוס, יש לוודא שהילדים לא שכחו חפצים.
 • אחרי הירידה יש להתרחק מיד מהאוטובוס ולחכות על המדרכה עד שהוא ייסע. אין לחצות את הכביש לפני האוטובוס או מאחוריו.

התנהגות חריגה בהסעה:

 • במקרה של התנהגות אלימה וחריגה בזמן הנסיעה הנהג יעצור את האוטובוס במקום בטוח. נאמן ההסעה (אם נמצא בהסעה) או הנהג יטפלו באירוע עם עצירת האוטובוס. הנהג יחזור לנסוע רק לאחר שתושג רגיעה. 

טיפול בהתנהגות חריגה בהסעה:

 • הנהג ידווח על האירוע באופן מיידי למחלקת התחבורה במועצה, כולל שמות המעורבים. דיווח יועבר למחלקת חינוך. הגורמים החינוכיים יעדכנו את ההורים בהתרחשויות.

בעיית משמעת ראשונה – שיחה של מנהלת מחלקת חינוך עם ההורים ואזהרה כי תוצאת המעשה תהיה השעיה מההסעות. בעיית משמעת שנייה – התלמיד יושעה מההסעות ל-3 ימים.                              

במידה והתלמיד יוסיף להפריע ולסכן את עצמו ואת שאר הנוסעים. תתקבל החלטה לגבי המשך נסיעתו בהסעות. החלטה זו תהיה בתיאום של מחלקת החינוך עם הורי התלמיד.

 • ההורים מחויבים לשתף פעולה עם הצעדים המשמעתיים שנקבעו על ידי מחלקת חינוך. 

נאמני ההסעות:

     השאיפה הינה שבכל הסעה ימצא אחראי על האוטובוס, אנו מבקשים מכל הישובים למנות מדריכים/ הורים/סייעים / בני נוער בתפקיד.

 • הבחירה של נאמני ההסעות נעשית ע"י מחלקת חינוך ורכזי חינוך בישובים.
 • תפקידם הוא שמירה על ביטחון ובטיחות התלמידים בנסיעה.
 • נאמני ההסעות ישמשו דוגמה אישית בהתנהגותם מול התלמידים.
 • נאמני הסעות מתיישבים במקומותיהם רק לאחר שיתר התלמידים התיישבו בצורה בטוחה וחגרו עצמם.
 • הנאמנים יישבו באופן מפוזר ולא ביחד.
 • כללי ההסעה חלים ותקפים גם על נאמני ההסעות. אין לסייר בזמן בשום מקרה.
 • נאמני ההסעות צריכים לדווח על אירועים חריגים למנהלת מחלקת חינוך.
 • תפקיד הנאמנים הוא להעיר לתלמידים במידה ויש בעיה, במקביל עליהם לדיווח למחלקת החינוך להמשך טיפול.

חוקי קורונה:

 • אין להעלות להסעה ילד ללא הצהרת בריאות חתומה ע"י ההורים.(באחריות ההורים)
 • הנוסעים יישבו בצמדים קבועים, ככל האפשר.
 • העלייה להסעה רק בתחנה בו התלמיד/ מורה רשום.
 • חלה חובה על עטית מסכה במשך כל זמן הנסיעה, למעט ילדים מתחת לגיל  7
 • הנוסעים יחטאו ידיים עם עלייתם לרכב ההסעה.(באחריות ההורים לשלוח אלכוז'ל אישי לילד)
 • מבקשים מההורים לא לעלות לאוטובוסים – יש להיפרד מילדיהם בתחנה .
 • הסעות התלמידים מיועדות לתלמידים ועובדי חינוך בלבד .
 • אין אפשרות לנסוע לאילת/מאילת בהסעות התלמידים –יש קווי תח"צ שעוברים במקביל להסעות התלמידים.

ללו"ז הסעות לבתי-הספר תשפ"א  לחצו כאן 

                                                מאחלים נסיעה בטוחה!

                קרן ספיר, מנהלת מחלקת חינוך                 אסף יצחק, מנהל מחלקת תחבורה

                טלפון: 054-9797946                              טלפון: 054-9799098

                מייל:    ksapir@eilot.org.il                      מייל: tahbura@eilot.org.il