דלג לתוכן העמוד

לוח דרושים

למועצה האזורית דרוש/ה גזבר/ית

תיאור

מכרז פנימי/חיצוני מס' 58/2019

תיאור התפקיד:

 • ניהול המערכת הכלכלית של הרשות ובכלל זה הכנה של הצעת התקציב והדו"חות הכספיים, בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים.
 • ניהול אגף הכספים על כל מחלקותיו ועובדיו.  
 • ניהול הארנונה של המועצה.
 • גיבוש ועיצוב מדיניות הכספים ברשות ברוח מדיניות המועצה ובהלימה עם הנחיות משרד הפנים.
 • ניהול מערך הגבייה, הנהלת החשבונות, מכרזים ורכש.
 • ניהול המערך הכספי של המועצה וכל נושא אחר שנדרש ע"י הממונה עליו ובין היתר:
  - חבר בצוות הניהול הבכיר של המועצה.
  - אחריות להכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל של הרשות ומעקב אחר ניצול התקציב המאושר לכל יחידה.
  - אחריות לגביית המיסים ברשות המקומית )ארנונה, מים, ביוב, וכדומה) ותשלומי הפיתוח.
 • אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי, כפי שהוחלט במועצת הרשות.
 • אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של הרשות המקומית בספרים הראשיים/רישום וניהול בספרי העזר והתאמתם לספר הראשי.
 • טיפול בחוזים ומכרזים ואחריות לקביעת התנאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של הרשות המקומית ולמדיניות התשלומים.
 • אחריות להכנת תזרים מזומנים של הרשות המקומית ולניהול השקעות הרשות בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית.
 • אחריות ניהולית לארגונם והפעלתם של היחידות המקצועיות השונות (גבייה, הנח"ש, גזברות, תקציבים, שכר).
 • אחריות על תחום הביטוח והפעלת פיקוח ובקרה שוטפים עליהן.
 • אחריות להתנהלות תקינה בכל הנוגע לקולות קוראים, תב"רים, תמיכות.

דרישות סף:
רשאי/ת להשתתף במכרז מי שעונה על כל הדרישות הבאות:

 1. השכלה:
  בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים:  כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשיה וניהול.
  או:
  בעל תואר אקדמי אחר, שסיים את קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.
   
 2. ניסיון מקצועי:
  ניסיון תעסוקתי מצטבר של לפחות 7 שנים, בתחום הכספים והגזברות (כגון: ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גבייה, הכנת דו"חות כספיים וכדומה).
   
 3. ניסיון ניהולי:
  ניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בנייה וניהול תקציב.
  הנחייה והובלה של צוות עובדים (באופן ישיר או עקיף) בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות וככל שניתן בסדר גודל הדומה לכמות העובדים ברשות המקומית, במשך ארבע שנים לפחות.

ניתן לחילופין "ניסיון ניהולי חלופי" במכרז פומבי בלבד, בהתאם להוראות חוזר המנהל הכללי משרד הפנים 4/2011 - דרישות סף לתפקיד המזכיר, הגזבר והמבקר ברשויות המקומיות.
מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשומ"ק בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשומ"ק. סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים.
תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר המנכ"ל 1/2011.

כישורים ייחודים לתפקיד:  

 • אמינות ומהימנות אישית
 • יחסי אנוש טובים
 • קפדנות ודייקנות בביצוע
 • הבנה ותפיסה
 • כושר למידה
 • מרץ ופעלתנות
 • שקדנות וחריצות
 • כושר ביטוי בכתב ובע"פ
 • יכולת קבלת החלטות
 • כושר ניהול עובדים והנעתם
 • כושר עבודה בצוות
 • יכולת ארגון ותכנון
 • יכולת פיקוח ובקרה
 • סמכותיות
 • כושר ניהול מו"מ
 • יכולת ייצוג הרשות

דרישות ייחודית לתפקיד:

 • נשיאה באחריות
 • כושר התמדה
 • התמודדות עם לחץ
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות
 • שעות נוספות ונסיעות בתפקיד
 • ידע בעבודה עם מחשב
 • תעודת יושר

כפיפות ארגונית: מנכ"ל המועצה

היקף המשרה: 100%

תנאי העסקה: חוזה בכירים כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, בכפוף לאישור מליאת המועצה ולאישור משרד הפנים.

מגורים באזור למועמד הנבחר לתפקיד - חובה!

קורות חיים ומסמכים המעידים על עמידת המועמד בתנאי הסף, לרבות תעודות השכלה, בציון מכרז 58/2019 גזבר/ית הרשות נא להגיש עד לתאריך: 20 באוגוסט 2019 בשעה 12:00 לידי מירב עפרוני, מנהלת משאבי אנוש באמצעות פקס:  08-6355800 או מייל  meirave@eilot.org.il.

 המועמדים העומדים בדרישות הסף יזומנו לראיון בפני וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, בהגדרתה בסעיף 169ב לפקודת העיריות.

לפרטים נוספים: גב' מירב עפרוני, מנהלת משאבי אנוש, באמצעות המייל meirave@eilot.org.il

 המודעות מתייחסות לגברים ונשים כאחד


רשומים כבר לשירות "חדשות החבל בווטסאפ"? אם לא - לחצו כאן להצטרפות

פרטים
תאריך פרסום 08/08/2019
שם המפרסם מועצה אזורית חבל אילות
טלפון 08-6355814
מייל meirave@eilot.org.il

קישור ישיר למודעה