דלג לתוכן העמוד

לוח דרושים

למועצה אזורית חבל אילות דרוש/ה מהנדס/ת המועצה

תיאור

מכרז פנימי/חיצוני מס' 63/2019

תיאור התפקיד:

 • הגדרת מטרות, תכנון ארגון וביצוע של של מדיניות הרשות המקומית ואגף הנדסה.
 • פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף הנדסה.
 • ניהול אגף ההנדסה - ניהול מקצועי של עובדי אגף ההנדסה ברשות והנחייתם המקצועית בביצוע פעולותיהם.
 • תכנון - הסמכות העליונה ברשות לביצוע הליכי תכנון פיזי ברשות והגשתם לדיון בפני הועדה המקומית לתכנון ובניה.
 • רישוי - הסמכות העליונה לאישור תכניות בנייה ואכלוס מבנים בתחומי הרשות.
 • פיקוח - הסמכות העליונה לפיקוח על הבנייה ברשות.
 • ריכוז עבודת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
 • הסמכות העליונה של התכנון, ריכוז ופיקוח כל העבודות הציבוריות ברשות.
 • כל מטלה נוספת שתוטל במסגרת התפקיד.

דרישות התפקיד - תנאי סף:

 1. השכלה:
  - המועמד בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית או אדריכלות, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  - המועמד הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958.
 2. ניסיון תעסוקתי: לפחות 3 שנות ניסיון בתחום של תכנון עיר ובאחד לפחות מבין התחומים הבאים: פיקוח ורישוי, בניה ציבורית, עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
 3. ניסיון ניהולי: המועמד בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
 4. המועמד לא הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

דרישות נוספות:

 • יכולת הצגה בפני קהל, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל
 • בעל/ת כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית
 • בעל/ת אמינות ומהימנות אישית גבוה
 • יכולת ניהול מו"מ ועמידה בלחצים
 • ידע רב בהפעלת תוכנת אופיס, אקסל וידע ב- GIS ובמערכות תומכות בתחום התכנון והבניה
 • יחסי אנוש ויכולת עבודה בצוות
 • ידיעת חוק התכנון והבניה תיקוניו ותקנותיו

כפיפות ארגונית: ראש המועצה

היקף המשרה: 100%

תנאי העסקה: חוזה אישי כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, בכפוף לאישור מליאת המועצה ולאישור משרד הפנים.

הגשת מועמדות:

 • קורות חיים ומסמכים המעידים על עמידת המועמד בתנאי הסף, לרבות תעודות השכלה, בציון מכרז 63/2019 מהנדס/ת הרשות נא להגיש עד לתאריך: 02 באוקטובר 2019 בשעה 12:00 לידי מירב עפרוני, מנהלת משאבי אנוש באמצעות פקס:  08-6355800 או מייל  meirave@eilot.org.il.
 • המועמדים העומדים בדרישות הסף יזומנו לראיון בפני וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, בהגדרתה בסעיף 169ב לפקודת העיריות.

לפרטים נוספים: גב' מירב עפרוני, מנהלת משאבי אנוש, באמצעות המייל meirave@eilot.org.il עד ליום 03/10/2019.


רשומים כבר לשירות "חדשות החבל בווטסאפ"? אם לא - לחצו כאן להצטרפות

פרטים
תאריך פרסום 11/09/2019
שם המפרסם מועצה אזורית חבל אילות
טלפון 08-6355714
מייל meirave@eilot.org.il

קישור ישיר למודעה