דלג לתוכן העמוד

לוח דרושים

מכרז פומבי/פנימי מס' 18 לתפקיד מנכ"ל/ית החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ

תיאור

א. הגדרת תפקיד - כללי
ניהול כללי של החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ, בכל תחומי פעילויותיה.

ב. עיקרי התפקיד:

 1. אחראי לביצוע החלטות החברה.
 2. ייזום פרויקטים בהם עוסקת החברה.
 3. ניהול משא ומתן עסקי, תיאום ופיקוח על ביצוע תכניות עבודה, בקרה מלאה על אופן התנהלות החברה ומשימותיה.
 4. אחריות על הכנת תקציב שנתי בהתאם לתוכניות העבודה, ניהול ובקרת התקציב.
 5. עבודה מול הרשות המקומית, משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים, יזמים וספקים.

ג. תנאי סף:

 1. תושב ישראל
 2. בעל תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה, או בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.
 3. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות באחד מאלה:
  א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
  ב. בכהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.
  ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
 4. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי שבסעיף ג(2) לעיל - אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כמפורט בסעיף ג(3), שמתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא מועמד לכהן. וועדת בחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
  (תנאי כשירות בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל מ. הפנים 3/04)
  המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
  מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ד. דרישות נוספות: 

 • יכולת ניהול  וארגון, יחסי אנוש מעולים, יכולת לעבודה בצוות
 • יכולת גיוס הדרכה וניהול צוות עובדים מגוון
 •   יכולת הטמעה, השמה וביצוע של תהליכים מורכבים.
 • יחסי אנוש טובים בכל המישורים. עם יכולת לדרישת ביצוע מעובדים וספקים.
 • אסרטיבי ומשימתי. יכולת קבלת החלטות .
 • נשיאה באחריות להחלטותיו ומעשיו.
 • נכונות לעבודה  גם בשעות לא שגרתיות

התחלת עבודה: מיידי

היקף עבודה: משרה מלאה

כפיפות: יו"ר הדירקטוריון (ראש  המועצה)

תנאי ההעסקה: המועמד יועסק בחוזה אישי עפ"י הכללים המקובלים בחברות עירוניות ע"י משרד הפנים. 


יובהר כי ככל שישנם למעלה מ-15 מועמדים העומדים בתנאי הסף, החברה שומרת על זכותה לזמן את 15 המועמדים המתאימים ביותר בלבד, בהתאם למבדקים ו/או ראיונות מקדימים ו/או מבחני מיון שתערוך החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

קו"ח, תעודות השכלה, ניסיון, המלצות ותעודות המעידות על הכישורים הרשומים לעיל יש להעביר עד ליום 29.10.2019 בשעה 14:00 עבור מנהלת משאבי אנוש בחברה, עפרי בניוביץ' מזרחי, באמצעות המייל  TimnaManage@parktimna.co.il. באחריות המציע לוודא קבלת המייל.


לבירורים ו/או הבהרות בנוגע למכרז ניתן לפנות הגב' עפרי בניוביץ' מזרחי, באמצעות המייל  TimnaManage@parktimna.co.il, עד ליום 29.10.19 בשעה 12:00. באחריות המציע לוודא קבלת המייל.

בכל מקום בו מפורט תיאור התפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

בברכה,
ד"ר חנן גינת, יו"ר הדירקטוריון
החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ


רשומים כבר לשירות "חדשות החבל בווטסאפ"? אם לא - לחצו כאן להצטרפות