פתיחת כביש 10 ושטחי אש צבאיים במהלך ימי סוכות

20/09/2021

נפתחה קבוצה לקבלת מידע על סגירות תקופתיות של כביש 40

13/09/2021

גיוס מתנדבים למשטרת התנועה

05/09/2021

הנחיות התגוננות בחירום

12/05/2021