סטטוס מאגרי מקורות המים החדשים בערבה הדרומית

22/01/2023

חוברת למגדל - נתוני אקלים, מיון פרי ומזיקים - סיכום 2020

04/05/2021

אות חוקר השנה לשנת 2019 הוענק לד"ר אלון בן-גל ממו"פ ערבה דרומית

11/05/2020