הגשת מועמדות למלגות ע"ש קרן מרג'ורי (ג'יג'י) סטרום ז"ל

24/10/2021

קריאה לתרומת תוצרת חקלאית למשפחות במצוקה

13/10/2021

חוברת למגדל - נתוני אקלים, מיון פרי ומזיקים - סיכום 2020

04/05/2021

אות חוקר השנה לשנת 2019 הוענק לד"ר אלון בן-גל ממו"פ ערבה דרומית

11/05/2020