כנס מס' 3 ע"ש מרג'ורי (ג'יג'י) סטרום ז"ל בנושא חקלאות משמרת

03/07/2018

קורס חקלאות אורגנית בערבה

09/05/2018

אות הוקרה על שינוי חיים בעולם המתפתח הוענק למוטי הררי, מו"פ ערבה דרומית

25/01/2018

מלגות מטעם האחוד האירופי לפרויקט חקלאות משותף ישראלי-פלשתינאי

29/10/2017

ענף התמרים בישראל, מאת: דניאל האוסלר

19/09/2017

חקלאות 2016 - עיקרי ההתפתחויות

19/09/2017

שנה טובה ממו"פ ערבה דרומית

13/09/2017

פרויקט ליזימטר ענק

27/08/2017

חקלאנט מספר 1 - אוגוסט 2017, אב תשע"ז

13/08/2017

מתוך יום עיון מטעם קבוצת ערדום בנושא: "התמרים - מיכון ופיתוח עתידי של הענף"

13/08/2017