היערכות מרחב דרום לחורף 2018-19

03/12/2018

דרושים צילומי חקלאות מקומית מכל הזמנים

11/11/2018

המשך גניבות חקלאיות

08/11/2018

גניבות דלק ביישובים בחבל אילות

25/10/2018

ביקור של נציגי משרד החקלאות בחבל אילות

04/09/2018

כנס מס' 3 ע"ש מרג'ורי (ג'יג'י) סטרום ז"ל בנושא חקלאות משמרת

03/07/2018

קורס חקלאות אורגנית בערבה

09/05/2018

אות הוקרה על שינוי חיים בעולם המתפתח הוענק למוטי הררי, מו"פ ערבה דרומית

25/01/2018

מלגות מטעם האחוד האירופי לפרויקט חקלאות משותף ישראלי-פלשתינאי

29/10/2017

ענף התמרים בישראל, מאת: דניאל האוסלר

19/09/2017