לו"ז קו 20 חופשת הקיץ 2017 מתאריך 02/07/2017 עד התאריך 31/08/2017

02/07/2017