תחומי האחריות המרכזיים של הענף

  • ניהול ספרי המועצה, רישום שוטף במערכות הנהלת החשבונות ורישום חשבונאי של תב"רים.
  • חשבות ועריכת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והנחיות משרד הפנים להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות, תוך קיום קשר שוטף עם משרד הפנים ורואי החשבון המבקרים.
  • דיווחים שוטפים לרשויות המס, ייעוץ וליווי מקצועי בנושאי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
  • טיפול במערך מלוות, תחזיות עתידיות לפרעון הלוואות ובניית דוחות תזרימיים ותקופתיים.
  • ביצוע התאמות בנקים וספקים וביצוע בקרה תקציבית בתאום עם גזברות המועצה.
  • טיפול בבקשות תמיכה ומענקים הניתנים למועצה ממשרדי הממשלה השונים.
  • קיום קשר שוטף עם ספקי המועצה, קיבוצים, מוסדות ונותני שירות שונים.

יצירת קשר

רו"ח ארז שהרבני
מנהל ענף ניהול פיננסי וחשב המועצה
08-6355840
050-6593300
מריאנה נגי
מנהלת חשבונות ראשית
08-6355842
חגית סבאג
מנהלת תחום בנקים, שכר וקופות גמל
08-6355844
תהילה כהן
מנהלת תחום קיבוצים מועצה
08-6355839
עפרה שמעוני
מנהלת תחום ספקים מועצה
08-6355843
טניה וסילנקו
מנהלת חשבונות ראשית - החברה הכלכלית
08-6355838
אתי סבן
מנהלת חשבונות ספקים ובנקים - החברה הכלכלית
08-6115444
שרון סורוג'ון
מנהלת חשבונות ראשית מתנ"ס ותאגידים קשורים
08-6355752
עפרה שמעוני
מנהלת חשבונות מתנ"ס ותאגידים קשורים
08-6355841
אריקה לנדינג
חשבת שכר תאגידים קשורים
08-6357930