תחומי האחריות המרכזיים של הענף

  • ניהול ספרי המועצה, רישום שוטף במערכות הנהלת החשבונות ורישום חשבונאי של תב"רים.
  • חשבות ועריכת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והנחיות משרד הפנים להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות מקומיות תוך קיום קשר שוטף עם משרד הפנים ורואי החשבון המבקרים.
  • דיווחים שוטפים לרשויות המס, ייעוץ וליווי מקצועי בנושאי מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
  • טיפול במערך מלוות, תחזיות עתידיות לפרעון הלוואות ובניית דוחות תזרימיים ותקופתיים.
  • ביצוע התאמות בנקים וספקים וביצוע בקרה תקציבית בתאום עם גזברות המועצה.
  • טיפול בבקשות תמיכה ומענקים הניתנים למועצה ממשרדי הממשלה השונים.
  • קיום קשר שוטף עם ספקי המועצה, קיבוצים, מוסדות ונותני שירות שונים.

יצירת קשר

טבלת אנשי קשר - הנהלת חשבונות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רו"ח ארז שהרבני מנהל ענף ניהול פיננסי וחשב המועצה 08-6355840 050-6593300 erez@eilot.org.il
תהילה כהן מנהלת תחום קיבוצים מועצה 08-6355839 tehila@eilot.org.il
מריאנה נגי מנהלת תחום דוחות כספיים ותקציביים 08-6355842 mariana@eilot.org.il
מיטל רוקח חנוכי הנה"ח ומשכורות מתנ"ס 08-6355841 meital@eilot.org.il
ג'קלין סביתי מנהלת תחום ספקים מועצה 08-6355843 jakleen@eilot.org.il
חגית סבאג מנהלת תחום בנקים, שכר וקופות גמל 08-6355844 hagitsa@eilot.org.il
שרון סורוג'ון הנה"ח תחנה פסיכולוגית, עמותת הספורט ואנרגיה מתחדשת 08-6355752 sharon@eilot.org.il
טל אברהם חשב שכר תאגידים קשורים 050-2230316 tal@eilot.org.il
רו"ח יונתן בן אליהו גזבר החברה הכלכלית והמתנ"ס 08-6355839 Yonatan@Eilot.org.il