להזמנת נסיעה דרך מענה אנושי, אנא התקשרו לטלפון: 054-7880000
פעיל בשעות 07:00-19:00
* בקרוב תתאפשר הזמנה באמצעות אפליקציה ייעודית

צוות אגף התחבורה

יצחק אסף
מנהל אגף התחבורה
08-6326213
054-9799098

אייל לוי
מנהל מחלקת התחבורה הציבורית
08-6326213
053-2291016

אנבלה שטופקופר
מזכירת אגף התחבורה
08-6326213
053-2291013

אור ניר
מזכירת מחלקת התחבורה הציבורית
08-6326213
054-5644118

ערן בייסיקי
קצין בטיחות בתעבורה
08-6326213
053-5959571

מוקד תח"צ
054-7880000