מועצה אזורית חבל אילות משתרעת על שטח של 13% ממדינת ישראל. התחבורה בתוך החבל עצמו היא מהאתגרים החשובים ביותר שלנו. בניית מערך תחבורה מתאים מאפשרת את חיזוק הקשר בין הייישובים וקשר נוח עם העיר אילת.

כיום, לרשות המועצה מעל 20 אוטובוסים הפועלים במסגרת של תחבורה ציבורית והסעות תלמידים. חבל אילות הינו האזור היחיד בארץ בו פועלת תחבורה ציבורית באמצעות אגף התחבורה במועצה האזורית.

תהליך השדרוג ייחודי ואין עוד כדוגמתו בארץ, שכן המועצה בחרה להפעיל באופן עצמאי את התחבורה הציבורית בחבל ולא באמצעות קבלני משנה, מתוך הכרה בחשיבות השמירה על מערך הנהגים הקיים ומתוך הרצון לנהל ולקחת אחריות על כל המערך.
התהליך מלווה בארבעה קווים חדשים, בתגבור זמינות הנסיעות, בקליטת נהגים חדשים, ושימוש בטכנולוגיות חדשניות, כדי להתאים לסטנדרטים הנדרשים במשרדי התחבורה והחינוך.

אני רוצה להודות למשרדי התחבורה והאוצר שמלווים ותומכים מקצועית וגם תקציבית,  בשדרוג התחבורה הציבורית.
אני מאוד מקווה ששדרוג התחבורה הציבורית יוביל לשיפור משמעותי של הנסיעה בתחבורה הציבורית שלנו ויגדיל את מספר הנוסעים בקווים.
נסיעה טובה ובטוחה לכולנו!

ד"ר חנן גינת
ראש המועצה האזורית חבל אילות
 From the Regional Council Chair


Hevel Eilot covers 13% of Israel’s territory. Transportation therein is one of our most formidable challenges. Building a proper transportation system enables strengthening the connection between the communities as well as convenient access to Eilat.

Today our region has a fleet of 20 buses transporting both area residents and schoolchildren specifically. We are the only regional council that operates our own dedicated transportation system. The process of upgrading it is unlike any other in Israel, as we have chosen to operate independently, and not via subcontractors, as we seek to retain our current drivers and to manage and oversee the entire system.

The upgrade includes the addition of 4 new routes, more availability, intake of new drivers, and use of new technology so as to meet Transportation and Education Ministry standards. I’d like to take this opportunity to thank the Transportation and Finance Ministries, which have supported us professionally as well as monetarily in our transportation upgrade.

It is my hope that the transportation upgrade leads to a significant improvement in the transportation experience in Hevel Eilot, and that the number of passengers increases along with our quality of life .

Safe and pleasant travels,
Dr. Hanan Ginat
Hevel Eilot Regional Chair