קו 20 זהו קו אוטובוס, שנועד לשרת את תושבי חבל אילות. האוטובוס נכנס לתוך כל היישובים ומחבר אותם זה עם זה, וכן עם העיר אילת. 

ליצירת קשר

יצחק אסף
מנהל אגף תחבורה
08-6326213
054-9799098
אנבלה שטופקופר
מזכירת האגף
08-6326213
053-2291013
רויטל גלקר
מזכירה תחבורה ציבורית
08-6326213
054-5644118
בתיה מנשה
הזמנות לשטלים/טיסות
08-6326213
053-2291011
אודי קמרון
קצין בטיחות בתעבורה
08-6326213
050-5905010
רמי טביבי
סדרן אגף תחבורה
08-6326213
053-2291003