קו 20 זהו קו אוטובוס, שנועד לשרת את תושבי חבל אילות. האוטובוס נכנס לתוך כל היישובים ומחבר אותם זה עם זה, וכן עם העיר אילת. 

ליצירת קשר

יצחק אסף
מנהל אגף תחבורה
08-6326213
054-9799098
אנבל שטופקופר
מזכירת האגף
08-6326213
053-2291013
בתיה מנשה
הזמנות לשטלים/טיסות
08-6326213
053-2291011
אודי קמרון
קצין בטיחות בתעבורה
08-6326213
050-5905010
רמי טביבי
סדרן אגף תחבורה
08-6326213
053-2291003