מנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה משמש זרוע תפעולית של ראש המועצה בניהול כל יחידות הרשות ובביצוע מדיניות מליאת המועצה. במסגרת תפקידו, אחראי המנכ"ל על ליווי ישיבות המועצה וועדות המועצה, וכן על גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בהתאם לחוקים וכללי המנהל התקין. 

 

לשכת מנכ"ל המועצה

לשכת מנכ"ל המועצה קשורה לכל פעילות המועצה. הלשכה מבצעת מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות, המועצה והוועדות וכן על ליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות. תחומי אחריות נוספים:

  • הכנת תוכניות רב-שנתיות ושנתיות בהתאם להנחיות של ראש המועצה והמועצה
  • ניהול, ליווי וביצוע מכרזי המועצה
  • טיפול בביטוחי המועצה ושלוחותיה
  • פעילות קישור וייצוג בתוך הרשות כלפי התושבים ומוסדות
  • ארגון אירועים, טקסים ופעילויות מיוחדות
  • ממונה על חופש המידע
  • גיבוש נהלים, טפסים ודפוסי עבודה ברשות 
  • הקמה, ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים, היחידות ואנשי המטה וכן הנהלים של הרשות
  • היערכות הרשות לאירועי ביטחון ואסון

 

ליצירת קשר

שרי ברקן
מנהלת לשכת מנכ"ל
08-6355743
052-2748369
רוני שבח
מזכירה במשרד מנכ"ל
08-6355837