המועצה האזורית חבל אילות
טל: 08-6355888
פקס: 08-6355800
כתובת: ד.נ חבל אילות 88820
לפניה למנהלת האתר: eilot.org@gmail.com

לחצו כאן לספר הטלפונים המלא

טלפונים חשובים:
בטחון: 08-6355816/7 
קב"ט: 052-8564670
מרפאה: 08-6355880
המחלקה לשירותים חברתיים: 08-6355866
תחנה פסיכולוגית: 08-6355860/1 
לשכת מנכ״ל: 08-6355743
מבקר ונציב תלונות: 08-6355751
אגף ההנדסה: 08-6355801
אגף התחבורה: 08-6326213
אגף החינוך: 08-6355850
מתנ״ס: 08-6355901
אתר האינטרנט: 08-6355815

מתעניינים בקליטה?
לחצו כאן

* המידע הנכלל בפנייה למועצה יישמר ויעובד במערכות המועצה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות