ארנונה

את הטפסים הקשורים לארנונה יש לשלוח לאחר מילוי לכתובת הדוא"ל arnona@eilot.org.il

פיקוח ואכיפה

את הטפסים הקשורים לפיקוח ואכיפה יש לשלוח לאחר מילוי לכתובת הדוא"ל yaacov@eilot.org.il 

למילוי טופס מקוון 

מרפאה אזורית