תפקידי המחלקה

המחלקה נותנת מענה מקצועי למגוון צרכי הקהילה. היא אחראית על עיצוב ויישום מדיניות החינוך, טיפוח ושיפור איכות החינוך, קידום יוזמות חינוכיות והשתלבות במכלול העשייה החינוכית, בגופים השונים בחבל אילות ומחוצה לו.
המחלקה מפקחת על פעילות מוסדות החינוך האזוריים ומייצגת את המועצה בפני גורמי חוץ בתחום החינוך.

ביקור סדיר 

מדור טיפול הפרט ומניעת נשירה מועצה אזורית חבל אילות.

מערכת החינוך בחבל אילות משקיעה מחשבה ומאמצים רבים בפיתוח והפעלה של שירותים , מערכות ותוכניות למניעת נשירה של תלמידים מלימודים ושילובם מחדש של אלה שכבר נשרו.

קציני הביקור הסדיר פועלים בבית הספר בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי תוך איתור מוקדם, ככל האפשר, של תלמידים בסכנת נשירה.

קציני ביקור סדיר פועלים כנציגים הן של משרד החינוך במחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה והן של מחלקת החינוך במועצה האזורית חבל אילות.

איך פונים אלינו?
מתקשרים ופונים ישירות לקב״ס.

יצירת קשר:

קרן ספיר
מנהלת מחלקת חינוך
054-9797946
רוני שבח
מזכירת המחלקה
08-6355850
רינת גבאי
מנהלת חינוך קדם יסודי (הגיל הרך)
08-6355813
זאב נעמן
קצין ביקור סדיר - גן חובה עד ו'
08-6355739
054-9799299
בת שבע זוזות-צפריר
קצינת ביקור סדיר - ז'-י"ב
08-6355850
050-2342873
ורד כהן אכד
מנהלת השפ"ח (השירות הפסיכולוגי)
08-6355860
054-4224081
אוסי לוי
מדריכה פדגוגית לגיל הרך
054-5640032