תפקידי המחלקה

המחלקה נותנת מענה מקצועי למגוון צרכי הקהילה. היא אחראית על עיצוב ויישום מדיניות החינוך, טיפוח ושיפור איכות החינוך, קידום יוזמות חינוכיות והשתלבות במכלול העשייה החינוכית, בגופים השונים בחבל אילות ומחוצה לו.
המחלקה מפקחת על פעילות מוסדות החינוך האזוריים ומייצגת את המועצה בפני גורמי חוץ בתחום החינוך.

ביקור סדיר 

מדור טיפול הפרט ומניעת נשירה מועצה אזורית חבל אילות.

מערכת החינוך בחבל אילות משקיעה מחשבה ומאמצים רבים בפיתוח והפעלה של שירותים , מערכות ותוכניות למניעת נשירה של תלמידים מלימודים ושילובם מחדש של אלה שכבר נשרו.

קציני הביקור הסדיר פועלים בבית הספר בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי תוך איתור מוקדם, ככל האפשר, של תלמידים בסכנת נשירה.

קציני ביקור סדיר פועלים כנציגים הן של משרד החינוך במחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה והן של מחלקת החינוך במועצה האזורית חבל אילות.

איך פונים אלינו?
מתקשרים ופונים ישירות לקב״ס.

יצירת קשר:

זוהר מדר בן אליהו
מנהלת מחלקת חינוך
08-6355911
052-5611150
רינת גבאי
מנהלת חינוך קדם יסודי (הגיל הרך)
08-6355813
מיכה ליאון
קב"ס (קצין ביקור סדיר)
08-6355739
052-4491143
ורד כהן אכד
מנהלת השפ"ח (השירות הפסיכולוגי)
08-6355860
054-4224081
ענבר טובול
מנהלת מחלקת צעירים וצמיחה דמוגרפית
054-5640110
הילה גונן
מזכירת מחלקת חינוך
08-6355850
054-3359077 מענה בימים א' - ה' 8:00 - 16:00