תפקידי המחלקה

המחלקה נותנת מענה מקצועי למגוון צרכי הקהילה. היא אחראית על עיצוב ויישום מדיניות החינוך, טיפוח ושיפור איכות החינוך, קידום יוזמות חינוכיות והשתלבות במכלול העשייה החינוכית, בגופים השונים בחבל אילות ומחוצה לו.
המחלקה מפקחת על פעילות מוסדות החינוך האזוריים ומייצגת את המועצה בפני גורמי חוץ בתחום החינוך.

 

יצירת קשר:

קרן ספיר
מנהלת מחלקת חינוך
054-9797946
רינת גבאי
מנהלת חינוך קדם יסודי (הגיל הרך)
08-6355813
זאב נעמן
קצין ביקור סדיר
08-6355729
054-9799299
ורד כהן אכד
מנהלת השפ"ח (השירות הפסיכולוגי)
08-6355860
054-4224081
אוסי לוי
מדריכה פדגוגית לגיל הרך
054-5640032