קו תחנת יציאה שעה יעד מפעיל הערות
397 תחנה מרכזית 06:30 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
394 תחנה מרכזית 06:30 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
20 אילת שחמון 06:40 איסוף תלמידים לביה"ס מועצה אזורית חבל אילות  
20 אילת מרידיאן 06:45 איסוף תלמידים לביה"ס מועצה אזורית חבל אילות  
444 תחנה מרכזית 07:00 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
20 אילת שחמון 07:30 איסוף תלמידים לביה"ס מועצה אזורית חבל אילות  
20 אילת מרידיאן 07:30 איסוף תלמידים לביה"ס מועצה אזורית חבל אילות  
397 תחנה מרכזית 08:00 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
394 תחנה מרכזית 08:00 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
394 תחנה מרכזית 09:30 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
444 תחנה מרכזית 10:00 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
20 אילת 10:00 קו - עובר דרך כל הישובים עד נאות סמדר מועצה אזורית חבל אילות  
394 תחנה מרכזית 11:00 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
20 אילת 12:00 קו - עובר דרך כל הישובים מועצה אזורית חבל אילות  
394 תחנה מרכזית 12:30 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
991 תחנה מרכזית 13:30 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
20 אילת 13:45 קו - עובר דרך כל הישובים מועצה אזורית חבל אילות  
394 תחנה מרכזית 14:00 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
444 תחנה מרכזית 14:15 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
20 אילת 15:00 קו - עובר דרך כל הישובים מועצה אזורית חבל אילות  
394 תחנה מרכזית 15:30 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
444 תחנה מרכזית 17:00 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
394 תחנה מרכזית 17:00 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
20 אילת 17:15 קו - עובר דרך כל הישובים מועצה אזורית חבל אילות  
393 תחנה מרכזית 19:00 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
20 אילת 19:30 קו - כניסות לישובים ע"י הזמנה טלפונית מועצה אזורית חבל אילות  
20 אילת 21:15 קו - כניסות לישובים ע"י הזמנה טלפונית מועצה אזורית חבל אילות  
991 תחנה מרכזית 23:58 יהל - מאסף ישובים אגד שעה משוערת
* קו 20 יוצא מתחנת האוטובוס בקניון האדום        
* אגד מהתחנה מרכזית באילת        
  397 יוצא מאילת לבאר שבע      
  394 יוצא מאילת לתל אביב      
  444 יוצא מאילת לירושלים      
  393 יוצא מאילת לתל אביב      
  991 יוצא מאילת לחיפה