קו מקום יציאה שעה יעד מפעיל הערות
20 יהל 06:40 אילת - דרך כל הישובים מועצה אזורית חבל אילות  
20 יהל 07:00 דרך ישובים עד גרופית חיבור לקו 20 מועצה אזורית חבל אילות  
20 יהל 08:00 דרך ישבוים עד ביה"ס מעלה שחרות יטבתה מועצה אזורית חבל אילות  
20 יטבתה 08:30 דרך ישובים עד אילת מועצה אזורית חבל אילות  
397 יהל 09:06 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 09:27 יטבתה - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
20 נאות סמדר, נווה חריף 10:00 אילת - דרך ישובים מועצה אזורית חבל אילות  
397 יהל 10:06 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 10:27 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יהל 10:40 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
393 יהל 10:44 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
393 יטבתה 11:02 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יטבתה 11:02 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
444 יהל 11:04 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
444 יטבתה 11:20 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יהל 11:36 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 11:57 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
20 נאות סמדר , נווה חריף 12:15 אילת - דרך כל הישובים מועצה אזורית חבל אילות  
991 יהל 12:17 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יהל 12:29 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יהל 12:36 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
991 יטבתה 12:37 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יטבתה 12:53 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 12:57 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יהל 13:36 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יהל 13:40 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 13:57 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יטבתה 14:02 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
444 יהל 14:04 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
20 יהל 14:10 אילת - דרך כל הישובים מועצה אזורית חבל אילות  
444 יטבתה 14:20 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יהל 14:36 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 14:57 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יהל 15:10 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יטבתה 15:32 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יהל 15:36 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 15:57 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
20 יהל 16:30 אילת - דרך כל הישובים מועצה אזורית חבל אילות  
397 יהל 16:36 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יהל 16:40 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 16:57 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יטבתה 17:02 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
20 יטבתה 17:10 מביה"ס לפי לו"ז לימודים מביה"ס דך ישובים מועצה אזורית חבל אילות קו אחרון
444 יהל 18:04 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יהל 18:06 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יהל 18:10 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
444 יטבתה 18:20 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 18:27 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יטבתה 18:32 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יהל 19:36 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יהל 19:40 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 19:57 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
390 יטבתה 20:02 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
444 יהל 21:04 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יהל 21:06 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
394 יהל 21:10 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
444 יטבתה 21:20 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
397 יטבתה 21:27 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
394 יטבתה 21:33 אילת - מאסף לאילת אגד שעה משוערת
           
           
זמני הגעה משוערים של קווי אגד, נא להקדים ברבע שעה          
394 יוצא מתל אביב        
397 יוצא מבאר שבע        
390 יוצא מתל אביב        
444 יוצא מירושלים        
991 חיפה        
393 יוצא מתל אביב