תחום אחריות המחלקה

  • תכנון ופיתוח במסגרת תכנית האב למועצה
  • תכנון ופיתוח בישובים
  • ייזום תכניות מפורטות
  • תכנון עורקי תחבורה
  • ניהול הועדה המקומית לתכנון ובניה
  • השתתפות בועדה המחוזית והארצית לתכנון ובניה
  • טיפול בהגשת היתרי בניה
  • פיקוח על הבניה

 

קישורים חשובים

אתר מינהל מקרקעי ישראל
אתר תבע"ות באתר מינהל מרקעי ישראל

 

ליצירת קשר

טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אינג' אופיר לוי מהנדס המועצה 08-6355801 Ophir@eilot.org.il
מיכל יחזקאל מזכירה 08-6355820 michalb@eilot.org.il
אדר' אינגריד הוג אדריכלית הרשות 08-6355719 ingrid@eilot.org.il
פלורנסיה פליסציוק מנהלת פרויקט "בית חדש בערבה" 050-6865282 florencia@eilot.org.il
עדו קלאי מנהל פרויקטים 08-6355723 054-9799160 mepn@eilot.org.il
דודי מור מנהל מחלקת בינוי ותשתיות 052-5989674 dudi@eilot.org.il