אנו שואפים לחינוך מקומי מקיים, בונה תשתית להגברת תחושת אכפתיות, הערכה ואחריות למקום ושמעניק כלים למעורבות אזרחית ולהובלת שינוי.

החינוך הסביבתי בחבל אילות שייך ליחידה הסביבתית אילת-אילות ומשותף עם מרכז מדע ים המלח והערבה.

החינוך הסביבתי פועל במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי עם הקהילה ולמען איכות הסביבה, בשיתוף עם ארגונים שונים בחבל, ביניהם: בתי הספר, המכינה הקדם צבאית, מכון ערבה, המו"פ החקלאי, המתנ"ס, מחלבת יטבתה ועוד. כמו כן, פונה לכל טווח הגילאים, החל מהגיל הרך ועד הגיל השלישי.

מטרות

 • להעביר ידע
 • להעלות את המודעות הסביבתית
 • להעצים נוער בתחום מנהיגות סביבתית
 • לחזק את תחושת השייכות למקום
 • לחנך לאהבת הארץ בכלל והאזור בפרט

פעולות

 • טיפוח קהילה יוצרת הפועלת ומשפרת באופן תמידי את איכות חייה באזור, בהתאם למציאות המשתנה והייחודית למקום (מועצה ירוקה בביה"ס, חינוך למיחזור, סיורים אזוריים, אירועים סביבתיים קהילתיים).
 • תכנון, ארגון והפעלת תכניות עיון וסיור רב שנתיות למוסדות החינוך בקהילה לצד פעילות אזורית (פרויקטים סביבתיים בביה"ס, מבצעי ניקיון של תלמידים, ימי שיא, מכינה קדם צבאית, חפירות ארכיאולוגיות).
 • השתלמויות וימי עיון למדריכים, מורים גננות וכלל האוכלוסייה בנושאי איכות הסביבה ומדע (חינוך בלתי פורמלי, ועדת איכות הסביבה במועצת הנוער, חוגי טבע ביישובים, ימי עיון קהילתיים).
  • הובלת פרויקטים (שביל ישראל, בשבילי הערבה)
  • גיוס כספים לפרויקטים סביבתיים

ליצירת קשר

ליאת לרנר
רכזת חינוך סביבתי
054-4290465