הגזברות אחראית על יישום המדיניות הכספית של מליאת המועצה וראש המועצה, ובאחריותה התחומים הבאים:

  • הניהול הכספי של תקציב המועצה, פיקוח על תקציב מחלקות המועצה ומוסדותיה ודאגה לניהול תקין של מערך ההוצאה הכספית.
  • ניהול תזרים המזומנים של הרשות ותשלומים לספקים השונים ע"פ הזמנות והסכמים.
  • קיום קשר ישיר עם גזברי הישובים והתושבים בתחומי הגבייה והתשלומים.

ליצירת קשר

רויטל טריפלר - רו"ח
גזברית ומנהלת הארנונה
08-6355830
054-5564461
רונית בוהדנה
חשבת
08-6355851
ריקי נתן
גביה וקופאית ראשית
08-6355831
איילת נהרי
גביה
08-6355735
מריה טירטישניקוב
רכזת רישוי עסקים
08-6355718
סיגל פרץ
מזכירת המחלקה
08-6355724