הגזברות אחראית על יישום המדיניות הכספית של מליאת המועצה וראש המועצה, ובאחריותה התחומים הבאים:

  • הניהול הכספי של תקציב המועצה, פיקוח על תקציב מחלקות המועצה ומוסדותיה ודאגה לניהול תקין של מערך ההוצאה הכספית.
  • ניהול תזרים המזומנים של הרשות ותשלומים לספקים השונים ע"פ הזמנות והסכמים.
  • קיום קשר ישיר עם גזברי הישובים והתושבים בתחומי הגבייה והתשלומים.

ניתן להזמין תור טלפוני / פרונטאלי למחלקת הגזברות לתשלום ארנונה ולהנפקת כרטיס "רב-קו" - לזימון תור לחצו כאן

 

ליצירת קשר

רו"ח רויטל טריפלר
גזברית ומנהלת הארנונה
08-6355830
054-5564461
רונית בוהדנה
חשבת
08-6355851
ריקי נתן
עוזרת גזברית ואחראית תב"רים
08-6355831
חגית סבאג
גביה
08-6355735
אלין אלון
עוזרת חשבת וקופאית ראשית
08-6355818
סיגל פרץ
מזכירת המחלקה
08-6355724