אחריות הגזברות

הגזברות אחראית על יישום המדיניות הכספית של מליאת המועצה וראש המועצה, ובאחריותה התחומים הבאים:

  • הניהול הכספי של תקציב המועצה, פיקוח על תקציב מחלקות המועצה ומוסדותיה ודאגה לניהול תקין של מערך ההוצאה הכספית.
  • ניהול תזרים המזומנים של הרשות ותשלומים לספקים השונים ע"פ הזמנות והסכמים.
  • קיום קשר ישיר עם גזברי הישובים והתושבים בתחומי הגבייה והתשלומים.

יצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רחל חרפוף גזברית המועצה 08-6355830 054-9799140 rachel@eilot.org.il
כרמית ברקוביץ רישוי עסקים ותברואה 08-6355718 metav@eilot.org.il
סיגל פרץ מזכירת המחלקה 08-6355724 MEGiz3@eilot.org.il
ריקי נתן גביה וקופאית ראשית 08-6355831 ricky@eilot.org.il
טלי לוי גביה 08-6355735 gvia@eilot.org.il