"החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ" הנה חברה בבעלות מלאה של המועצה האזורית ומשמשת כזרוע הביצועית שלה בפרויקטים בעלי אופי כלכלי. למרות ש"החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ" פועלת (על-פי חוק) למטרות רווח הרי שיעודה העיקרי הוא פיתוח האזור לרווחת תושבי המועצה ובהתאם למדיניות המועצה.

תחומי פעילות עיקריים

 1. קידום התיירות בחבל אילות - "החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ" מעודדת הפקת אירועים בחבל על ידי תמיכה בישובים. המימון לפעילות זאת מגיע מתקציב המועצה ומדמי השתתפות הנגבים מגופי התיירות המשתתפים.
 2. ניהול והפעלת פארק תמנע - פארק תמנע הינו יוזמה משותפת של קק"ל - JNF ארה"ב, החברה הממשלתית לתיירות והמועצה האזורית חבל אילות. ניהול הפארק מבוצע על-ידי "החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ".
  מנהלת פארק תמנע, חגית גל, טל: 08-6316756, hagit@parktimna.co.il
 3. הפעלת אתר איסוף פסולת נימרה - אתר איסוף הפסולת בנימרה נמצא בבעלות המועצה האזורית. "החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ" מפעילה את האתר. מנהל אתר נימרה, הרצל חזון, נייד: 054-9799113
 4. קידום יזמויות כלכליות באזור - "החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ" מקדמת יוזמות כלכליות באזור. חלק מהקידום נעשה על ישירות על-ידי החברה (כך לדוגמא: פיתוח תשתיות בישובים, שותפות ב"הון הטבע"). בנוסף החברה תומכת ומסייעת לכל יזם חדש באזור.
 5. האב אזורי - קליקה, מתחם עבודה משותף לעסקים ויזמות
 6. מדע, חקר ואקדמיה

"החברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל אילות בע"מ" מנוהלת על ידי דירקטוריון המונה 9 חברים: שלושה מקרב עובדי מועצה, שלושה מקרב חברי מליאה ושלושה דירקטורים חיצוניים (מתוכם - שליש נשים). יו"ר הדירקטוריון הוא ראש המועצה.


הדירקטורים הנוכחיים

חברי מליאה:

 • ד"ר חנן גינת
  אסתי פלדמן 
 • יהודה קרן

נציגים מקרב עובדי הרשות:

 • הדס שפירא - מנכ"לית
 • יוני פרג'ון - מהנדס המועצה
 • רחל חרפוף - גזברית

נציגים מקרב הציבור

 • ד"ר נוח מוריס
 • דנה מאור
 • טל שמש

יצירת קשר

גיא מרקמן
מנכ"ל החברה הכלכלית
08-6355822
050-5360000
לינדה זמזליג
מנהלת לשכת מנכ"ל
08-6355832/3
054-9799112
רו"ח ארז שהרבני
חשב ומנהל כספים
08-6355840
050-6593300
טניה וסילנקו
מנהלת חשבונות ראשית וסגנית חשב
08-6355838
יוני אנגלברג
מנהל פרוייקטים פיתוח ותשתיות
08-6355821
054-2892966
איריס דניאלי
רכזת תיירות
054-9798245
סיוון רותם
מנהלת משרד פרויקטים
08-6355822
רינה קדם
פרויקטורית שת"פ אזורי
054-9798487
נדב סטרק
מנהל ההאב האזורי
052-3933706
דפנה פיינגולד
מנהלת מחקר, מדע ואקדמיה
054-4210019