מליאת המועצה היא הגוף הנבחר, בעל הסמכות לדון ולאשר נושאים וענינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום פעולות לקידום האזור. חברי המליאה הם נציגי הישובים, הנבחרים במועד שנקבע בחוק לקיום הבחירות לראשות המועצה.

חברי המליאה

 • ד"ר חנן גינת - ראש המועצה
 • אסתי פדרמן - אליפז
 • גולן שמואל - שחרות
 • גיל בסין - גרופית
 • אלון שמי - נאות סמדר
 • אסף הולצר - סמר
 • יפתח הופמן - יטבתה
 • דובי גולדמן - יטבתה
 • דניאל בורשטיין - לוטן
 • אמנון שמעוני - יהל
 • אליאור אלון - באר אורה
 • יהודה קרן - אילות
 • מרסל דבאווי - קטורה
 • עופר צעירי - נווה חריף

מוזמנים לישיבות המליאה: מזכירי קיבוצים, מנהלי מחלקות, מנכ"ל/ית המועצה, גזבר/ית המועצה.

לחצו כאן לעיון בפרוטוקולים של ישיבות המליאה

לחצו כאן לצפייה בארכיון הפרוטוקולים עד 2018