מליאת המועצה היא הגוף הנבחר, בעל הסמכות לדון ולאשר נושאים וענינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום פעולות לקידום האזור. חברי המליאה הם נציגי הישובים, הנבחרים במועד שנקבע בחוק לקיום הבחירות לראשות המועצה.

חברי המליאה

 • ד"ר חנן גינת - ראש המועצה
 • אילון בדיל - אליפז
 • אילן חרובי - שחרות
 • אילנה ברקר - גרופית
 • אלון שמי - נאות סמדר
 • אסף הולצר - סמר
 • דובי קדישאי - יטבתה
 • דניאל בורשטיין - לוטן
 • הלל טוביאס - יהל
 • יהודה פרץ - באר אורה
 • יהודה קרן - אילות
 • מרסל דבאווי - קטורה
 • עופר צעירי - נווה חריף

מוזמנים לישיבות המליאה: מזכירי קיבוצים, מנהלי מחלקות, מנכ"ל/ית המועצה, גזבר/ית המועצה.

לחצו כאן לעיון בפרוטוקולים של ישיבות המליאה