קרן המלגות הוקמה בשנת 2017 על ידי משפחתה של ג'יג'י, בשיתוף מו"פ ערבה דרומית ומועצה אזורית חבל אילות, והושקה ביום העיון שנערך ב-25 בדצמבר 2017, במלאת שנתיים לפטירתה של ג'יג'י ז"ל.

מטרת הקרן

תמיכה, חינוך וקידום חוקרי וחקלאי האזור.

שלבי ההגשה

  • פרסום הקול הקורא
  • הגשת בקשה לקרן
  • התכנסות הוועד לקביעת המועמדים הזוכים במלגה
  • טכס הענקת המילגות

קריטריונים לקבלת מילגה

  • רלבנטיות לחקלאות האזור - חובה
  • פעילות באזור - חובה
  • ליווי על ידי גורם מקצועי מהאזור - חובה
  • המלצה על ידי גורם מהאזור - חובה
  • חוקר/ת חדש/ה שמגיע/ה לאזור - יתרון
  • חוקר/ת עד גיל 40 - יתרון

ליצירת קשר

אורן בר לבן
מנהל המו"פ
08-6355740
052-4260269

מרג'ורי (ג'יג'י) סטרום ז"ל