"בזה צפון ערכה של תנועתנו, בזה רצינותה. לא שעשוע וסרק, לא דיבורים בעלמא ולא חלומות שאין להם שחר, אלא חינוך לחיים והגשמתם." (אהוביה מלכין, מראשוני המחנות העולים)

קיבוץ ההכשרה בערבה הוא קבוצה בת 15 חברים וחברות, חלק מתנועת הבוגרים של המחנות העולים, הפעילה בחבל אילות.

מי אנחנו?

חברי וחברות קיבוץ ההכשרה בערבה הם בוגרי מסלול הנח"ל בשנות העשרים לחייהם. חברי תנועת הבוגרים של המחנות העולים, תנועה ציונית סוציאליסטית הפעילה בחבל אילות בשני העשורים האחרונים. קיבוץ ההכשרה חי כרגע באילת, ומתוכנן לעבור בהמשך לבאר אורה. קיבוץ ההכשרה הוא מסגרת משימתית, כלכלית וחברתית, המקיים עשייה חברתית לצד שיתוף כלכלי מלא בהכנסות ובהוצאות בין חבריו, ומושתת על מפגש ושיחה מתמדת בין החברות, ללא תקנון או הצבעות.

מה אנחנו עושים?

אנחנו מובילים את תנועת הנוער 'המחנות העולים' בחבל אילות (המחנה האזורי ליד המתנ"ס, הפעילות בקיבוצים, מחנה באר אורה) ובאילת, ואת מועדון הנוער בבאר אורה, לצד תפקידי הדרכה תנועתיים ארציים כמו הדרכת גרעינים בשנת שירות. אנו מחנכים לשיתופיות, שוויון ערך האדם, חשיבה ביקורתית ויצירה עצמית של הנוער.

למה אנחנו פה?

הבחירה לחיות בקיבוץ ההכשרה נובעת מהרצון לחיות חיים החורגים מהמסלול הרגיל, חיים של הגשמת ערכים ושל שותפות בתיקון אישי וחברתי.
קיבוץ ההכשרה הוא חלק מתנועה ארצית, שמונה כיום כ-300 חברות וחברים, ב-5 קיבוצי מחנכים ברחבי הארץ (נערן, נצרת עילית, ראשון לציון, מגדל העמק והערבה). תנועת הבוגרים מובילה את תנועת הנוער ומקיימת שלל מפעלים חינוכיים וחברתיים (כגון: סמינרים בבתי ספר, מסעות לפולין, חקלאות, פרוייקטים חינוכיים בפריפריה החברתית-גיאוגרפית, פעילות למען קיום משותף יהודי-ערבי, ועוד). בהיותנו חלק מתנועה, אנו מאמינים ביכולתנו להיות חלק משינוי רחב בחברה הישראלית ולפעול לחיזוק שותפות הגורל בתוכה.

אנו רואים את הקשר עם חבל אילות כשותפות עמוקה, בין חבל ארץ בעל אופי שיתופי, שהחינוך במרכז סדר העדיפויות שלו, לבין תנועת מחנכים שיתופית. חברי וחברות קיבוץ ההכשרה בוחרים לחיות בערבה מתוך קשר עמוק למקום ולקהילות בחבל אילות ואילת. יש בנו רצון להביא את העשייה התנועתית לחבל אילות, ולקחת השראה מחבל אילות לעשייה של 'המחנות העולים' בכל הארץ.

חברי קיבוץ ההכשרה עם שותפים ממגדל העמק בשבוע עבודה בקיבוץ התנועתי נערן

למה אנחנו מחנכים?

אנו מחנכים, במסגרת המחנות ומועדון הנוער, לאותם ערכים אותם אנו שואפים לחיות - ערכים של שיתוף ושוויון ערך האדם, של חופש מדיכוי כלכלי או מגדרי, של דיאלוג ומפגש, יוזמה, לקיחת אחריות ויצירה. אנו מקיימים את החינוך הזה דרך הקמה וליווי של חברות נוער, שבמרכזן השיחה הכנה והיצירה העצמית. הנוער נושא בתפקידי הדרכה והובלה, מטייל, משחק, לומד ולוקח אחריות. אנו מאמינים שלנוער יש תפקיד ייחודי של מרד וחידוש חברתי, ברוח אמירתו של מרטין בובר: "הנוער הוא הסיכוי הנצחי לאושר של האנושות". אנו רואים בחינוך שליחות, וגם הזדמנות שלנו ללמוד, להתחנך ולהיעשות אנשים טובים יותר.