אבינועם פינקלמן: 1964-1968
עידו אלוני: 1968-1972
בילו מישורי ז"ל: 1974-1982 | 1995-1999
דובי הלמן: 1981-1985
שלמה טושינסקי: 1985-1995
אודי גת: 2000-2016
חנן גינת: מיוני 2016