דו"חות הביקורת השנתיים מוגשים על ידי מבקר המועצה לראש המועצה ולוועדת הביקורת עד ה-1 באפריל. עם זאת, המבקר יכול להגיש דו"ח בכל עת שהוא מוצא לנכון או כאשר ראש המועצה או הוועדה מבקשים ממנו לעשות כן.

להלן דו"חות הביקורת של המועצה האזורית חבל אילות: