במסגרת החוקים שמסדירים את דרכי עבודתה של הרשות המקומית, נקבעו מנגנוני פיקוח, בקרה וביקורת (פנימית וחיצונית). זאת על מנת להבטיח, במידת האפשר, שהרשות המקומית תמלא את תפקידה על-פי הוראות החוק ובהתאם לכללי היעילות, החיסכון וטוהר המידות.

הביקורת במערכת השלטון המקומי, נועדה לאתר ולהצביע על ליקויים וחריגות מהכללים המחייבים. זאת במטרה להביא לתיקונם ולנקיטה בצעדים הנדרשים על מנת שלא יישנו. מטרה חשובה נוספת היא להעמיד לרשות מקבלי ההחלטות מידע ונתונים כאמצעי מסייע ותומך החלטה. לחצו כאן לקריאה נוספת.

דו"חות הביקורת מוגשים לראש המועצה מידי שנה, ומרוכזים באתר זה בקטגוריה "שקיפות המידע".

 

שליחת פניה מקוונת למבקר המועצה>>>
 

ליצירת קשר

אייל גמליאל
מבקר וממונה על תלונות הציבור