ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - ועדה מקומית לתכנון ובניה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ד"ר חנן גינת יו"ר הועדה 08-6355834 HananG@eilot.org.il
אדר' יונתן פרג'ון מהנדס הועדה 08-6355819 yoni@eilot.org.il
אגי נקש תפעול הועדה 08-6355801 agi@eilot.org.il
מיכאל טרבה פיקוח על הבניה 08-6355726 michael@eilot.org.il
אדר' שרית רוזנפלד רישוי הבניה 08-6355849 saritmr@eilot.org.il
אדר' אינגריד הוג תכניות בנין עיר 08-6355719 ingrid@eilot.org.il
אורי טרבולוס מידע להיתר 08-6355706 Ori-t@eilot.org.il