ליצירת קשר

ד"ר חנן גינת
יו"ר הועדה
08-6355834
אדר' יונתן פרג'ון
מהנדס הועדה
08-6355819
אגי נקש
תפעול הועדה
08-6355801
מיכאל טרבה
פיקוח על הבניה
08-6355726
אדר' שרית רוזנפלד
רישוי הבניה
08-6355849
אדר' אינגריד הוג
תכניות בנין עיר
08-6355719
אורי טרבולוס
מידע להיתר
08-6355706