בהתאם לייעוד מרכז הקהילה העוסק במינוף תחושת הקהילתיות של האנשים בחבל אילות, תוך דגש על חיבור בין התושבים והקהילות, מעורבות במתנהל והעצמת תחושת המשמעותיות , אנו מתכבדים לחדש את מיזם המקפצה לשנת 2022.

אנו מזמינים אתכם להציע רעיון ולקבל מאיתנו סיוע בשיווק, הפצה, ותקצוב של עד 5,000 ₪ למיזם.

מי רשאי להגיש?

תושבי חבל אילות

המעוניינים ימלאו את הטופס המצ"ב עד 1.2.22

https://forms.gle/Fa12xBeatWVzt6Tb8

קריטריונים לזכיה:

 • מיזם חדש בעל ערך קהילתי, חברתי, חינוכי
 • מענה אמיתי לצורך קיים
 • בעל השפעה רחבה לקהילת חבל אילות
 • מיזם ללא מטרות רווח
 • פעילות שמתקיימת בתוך שטח המועצה
 • פעילות שמיועדת לתושבי החבל
 • היתכנות גבוהה לביצוע (תוכניות עבודה, הצעות מחיר, אבני דרך)
 • יישום במהלך שנת 2022
 • יתרון לביצוע שותפויות בין אנשים וישובים בחבל ובסביבה
 • עידוד יוזמות חדשות
 • חיבור לקהילה והתאמה לקהל היעד.

 

מסמכי הקול הקורא צריכים לכלול:  

 • תיאור המיזם
 • רקע אישי וחיבור לתחום (אפשר בסרטון עד 3 דקות)
 • נושא המיזם, תיאור כללי הכולל את  ייחודיות הרעיון וחשיבותו
 • תכנון תקציבי
 • מעורבות קהילה ותושבים
 • לוח זמנים לביצוע

לאחר הגשת הטפסים עפ"י כל תנאי הסף, יתכנס הצוות המוביל של ה"מקפצה" אשר יבחן את היוזמות ויבחר את היוזמות הנבחרות.

חברי הצוות: הדס שפירא, לימור כ"ץ, קרן ספיר, רונית אוסמו, עינת אברהם, עומרית אביאל ושרון אפטר

התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד - הביצוע עד 31.12.22

 

התגמול ינתן ב- 2 חלקים: מחצית במעמד הזכיה ומחצית לאחר ישום הפרוייקט.

את מסמכי הקול הקורא או לפרטים והבהרה ניתן לשלוח לעומרית במייל tarbut@matnaseilot.co.il