חולמים על ספרייה ניידת? רוצים להקים גינה קהילתית או לשקם פנינת טבע מוזנחת? חנות יד שניה? מרכז  ללמידה משותפת?  

נשמח לקבל כל רעיון שמחזק את הקשרים החברתיים בין היישובים ובתוכם, החיבור לקהילה ושמירה על הסביבה.

מועצה אזורית חבל אילות, מיזם 'המקפצה', מו"פ מדבר וים המלח והמשרד להגנת הסביבה מזמינים את תושבי חבל אילות להגיש הצעות לביצוע פרויקטים סביבתיים קהילתיים וחברתיים בחבל אילות. הפרויקטים שיוגשו ויתקבלו יקבלו תמיכה וליווי במסגרת "המקפצה".

מי רשאי להגיש?
קבוצות מתושבי חבל אילות המעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי.

מה היקף התקציב?
תינתן תמיכה בטווח של 3,000 ₪ עד 20,000 ₪ לפרויקט. התמיכה תינתן על פי קריטריונים שייקבעו ע"י הוועדה וכנגד קבלות לאורך ביצוע הפרויקט (התפלגות המימון בין שעות עבודה מדווחות לבין הוצאות על חומרים ייקבעו על פי שיקול הוועדה).

מהם תנאי הסף?
ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן. ניתן להסתמך על מקורות מימון נוספים בתנאי שאינם ממשלתיים.
הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי-תשתיתי והיבט קהילתי-חברתי.

מסמכי הקול הקורא צריכים לכלול:

 • שם הפרויקט
 • תיאור הפרויקט
 • ייחודיות הרעיון
 • חשיבות הרעיון
 • תכנית לתחזוקה ושימור לאורך זמן
 • היבטים פיזיים בפרויקט
 • היבטים חברתיים בפרויקט
 • אבני דרך לביצוע
 • לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה
 • פירוט תקציבי
 • תכנית לשיתוף הקהילה - לו"ז מפורט ומספר מפגשים
 • שם איש קשר, טלפון ומייל

לחצו כאן למילוי הקול קורא
*מומלץ לשמור את התשובות בקובץ במחשב, ורק אח"כ למלא את הטופס המקוון. 

מהן אמות המידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה?
הקריטריונים לשיפוט הם:

 • תועלת ציבורית והתאמה לקהל היעד
 • מידת שיתוף פעולה וחשיפה לקהילה
 • מידת שימוש במשאבים מתכלים
 • טביעת רגל אקולוגית
 • מידת כלכליות, ישימות, תפעול ותחזוקה לטווח הארוך
 • חדשנות, ייחודיות וחשיבה יצירתית
 • חווית ביקור ושימוש
 • קיימות (יכולת הפרויקט להמשיך ולהתקיים בעתיד)
 • אסתטיקה, איכות עיצוב ותכנון

לאחר הגשת הטפסים ע"י הקבוצות עפ"י כל תנאי הסף, היוזמות יידונו בוועדת היגוי, הכוללת נציגות מהמועצה המקומית (מחלקת החינוך ו'המקפצה'), היחידה הסביבתית אילת-אילות והמשרד להגנת הסביבה.

מהם המרכיבים עליהם תינתן התמיכה?

 • תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות, ייעוץ מקצועי ורכישת חומרים לצורך ביצוע הפעילות.
 • ניתן לממן הוצאות עבור כח אדם תחת המגבלות (הגשת חשבוניות לפי החלוקה התקציבית המאושרת).
 • הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא תתקבל כתחליף לחשבונית בשום מקרה!

בעת הגשת דרישת תשלום יש להגיש דיווח תקציבי מפורט ותיעוד של התהליך - לפני, במהלך ואחרי:

 • התמיכה תינתן לשנת 2020 בלבד: הביצוע והגשת החשבוניות עד ה-31/12/2020
 • תאריך אחרון להגשה: 21/07/2020
 • ועדת השיפוט תתכנס בתאריך 27/07/2020

תנאי תשלום

 • לא ניתן לקבל תשלום מעבר לגובה המאושר לתמיכה בהודעת אישור התמיכה החתומה ע"י המועצה
 • דיווח על מטרת הרכישות שבוצעו בצירוף חשבוניות וקבלות בגין ההוצאות
 • דיווח על שעות עבודה שבוצעו בצירוף חשבוניות
 • בפרסומים לגבי הפרויקט צוינה השתתפות המועצה, 'המקפצה', מו"פ מדבר וים המלח והמשרד להגנת הסביבה. יש לדאוג לאישור פרסום מראש.
 • הגשת דרישת התשלום יכולה להיעשות בשלבים שונים של ביצוע הפעילות, אך עד לתאריך ה-31/12/20 יסתיים הביצוע ויוגשו כל החשבוניות.

לחצו כאן על מנת להתרשם מפרויקטים קהילתיים חברתיים שקיימים במועצה
לחצו כאן למילוי הקול קורא
*מומלץ לשמור את התשובות בקובץ במחשב, ורק אח"כ למלא את הטופס המקוון. 

לפרטים, שאלות והבהרות:
ליאת לרנר - מו"פ מדבר וים המלח - 054-4290465  liat@adssc.org
טל הולצמן - מיזם 'המקפצה' - 054-6462898 holzmanim@gmail.com