מלגות לימודים
רשימת מלגות לימודים בתוך אתר "לימודים בישראל", אשר הוקם על ידי הסוכנות היהודית ומטרתו העיקרית היא לקדם את הלימודים בארץ ולספק מידע לסיוע במימון לימודים.