מלגות לימודים
רשימת מלגות לימודים בתוך אתר "לימודים בישראל", אשר הוקם על ידי הסוכנות היהודית ומטרתו העיקרית היא לקדם את הלימודים בארץ ולספק מידע לסיוע במימון לימודים.

כל זכות
מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן. מוגש בחינם וללא כוונת רווח בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל.