ארכיון חבל אילות פועל לשימור חומרים ארכיונים, שיש בהם להציג את המועצה האזורית חבל אילות על מחלקותיה, יעדיה, נופיה, יישוביה ואנשיה. פעילות הארכיון היא תחת משרד מנכ"ל המועצה.

הארכיון מבצע סריקות של חומר כתוב ומצולם, ועיקר החומרים הנאספים הם חומרים המגיעים מן המגנזה ומאנשי החבל.

הארכיון כולל:

  • אוסף תצלומים גדול
  • אוסף קטעי עיתונות סרוק
  • אוסף מודעות מאירועי החבל השונים
  • פרוטוקולי ישיבות
  • אוסף ספרים שנכתבו על החבל או על ידי תושבי החבל
  • סרטים וראיונות הקשורים בחבל ובאנשיו
  • ארכיונים אישיים

פרטים נוספים

  • הארכיון שמח לקבל חומרים השייכים לחבל אילות
  • הארכיון פועל על פי חוק הארכיונים
  • הארכיון מגיש עזרה מקצועית לארכיוני החבל המעוניינים בכך


"סיפור מקומי" - חבל אילות על ציר הזמן

הארכיון מפעיל לטובת כל תושבי החבל את סיפור מקומי, פלטפורמה עדכנית המתעדת את אירועי החבל בתמונות, סרטונים וסיפורי אנשי החבל. מוזמנים להיכנס לאתר ולהכניס בעצמם תמונות והתייחסויות אישיות.
 

קישורים רלוונטיים

חוות הגדנ"ע באר-אורה
 

ליצירת קשר

נורית גורן
מנהלת ארכיון מועצה
052-3920884