ארכיון חבל אילות פועל לשימור חומרים ארכיונים שונים, שיש בהם להציג את המועצה האזורית חבל אילות על מחלקותיה, יעדיה, נופיה, יישוביה ואנשיה. פעילות הארכיון היא תחת משרד מנכ"לית המועצה.

עיקר החומרים הנאספים מגיעים ממחלקות המועצה, המגנזה ומאנשי החבל. בארכיון מתבצעת סריקת חומר כתוב ומצולם. החומרים הנשמרים לצמיתות נשמרים בארכיון המועצה לאחר שנסרקו והועלו לאתר הארכיון המוניציפאלי. חלק מהחומרים נמצאים ועולים לאתר הארכיון הקהילתי של חבל אילות.

הארכיון כולל:

 • אוסף תצלומים גדול
 • אוסף קטעי עיתונות סרוק
 • אוסף מודעות מאירועי החבל השונים
 • פרוטוקולי ישיבות
 • אוסף ספרים שנכתבו על החבל או על ידי תושבי החבל
 • סרטים וראיונות הקשורים בחבל ובאנשיו
 • ארכיונים אישיים
 • תעודות הוקרה

פרטים נוספים:

 • הארכיון פועל על פי חוק הארכיונים
 • הארכיון שמח לקבל חומרים השייכים לחבל אילות
 • הארכיון מגיש עזרה מקצועית לארכיוני החבל המעוניינים בכך

ארכיון המועצה מורכב משני ארכיונים:

הארכיון הקהילתי: "סיפור מקומי" - חבל אילות על ציר הזמן
הארכיון מפעיל לטובת כל תושבי החבל את סיפור מקומי, פלטפורמה עדכנית המתעדת את אירועי החבל בתמונות, סרטונים וסיפורי אנשי החבל. מוזמנים להיכנס לאתר ולהכניס בעצמם תמונות והתייחסויות אישיות. לחצו כאן לארכיון הקהילתי.

הארכיון המוסדי של חבל אילות
אתר הארכיון המוסדי של חבל אילות נגיש לציבור הרחב. חלקים רבים מהארכיון אינם גלויים למשתמש האורח. לצורך עיון במסמכים המוצפנים נדרשות הרשאות מתאימות. חלק מן החומרים ניתנים לעיון בארכיון המועצה. הארכיון מהווה תעודה שקופה להתנהלותה של המועצה האזורית על מחלקותיה. חומרי הארכיון מהווים מאגר מידע רחב בנושאים משפטיים, מחקריים ולימודיים. לחצו כאן לארכיון המוסדי.

קישורים רלוונטיים:

חוות הגדנ"ע באר-אורה

ליצירת קשר

נורית גורן
מנהלת ארכיון המועצה והמגנזה
052-3920884