הנהלת המועצה היא ועדה סטטוטורית (ועדה הפועלת על פי חוק) הנבחרת על ידי המועצה מבין חברי המליאה.

תפקידיה העיקריים של הנהלת המועצה הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הוועדות השונות ולפקח עליהן, לוודא כי החלטות המליאה והוועדות השונות מבוצעות כדין, וכן למלא כל תפקיד אחר שמטילה עליה מליאת המועצה.

חברי הנהלת המועצה

  • ד"ר חנן גינת - ראש המועצה
  • אמנון שמעוני - יהל
  • אסתי פדרמן - אליפז
  • מרסל דבאווי - קטורה
  • יפתח הופמן - יטבתה
  • יהודה קרן - אילות