לאתר האינטרנט של תכנית מנדל

תכנית מנדל למנהיגות מקומית באילת-אילות נפתחה בספטמבר 2017, בניהולם של ד"ר ניצה רסקין וד"ר אליעזר מלכיאל, ותסתיים ביולי 2019. ​מטרת התכנית להכשיר קבוצת מנהיגים שתפעל לשיפור תחומי החיים באילת-אילות.

משתתפי התכנית

בתכנית 21 עמיתים, 13 מאילת ו-8 מחבל אילות. העמיתים בתכנית הם בעלי תפקידים ופעילים מרכזיים הממלאים כיום תפקידי הנהגה באזור: ברשויות המקומית, במערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות, במערכות הרווחה, במוסדות העירוניים והאזוריים, בתיירות, בארגוני החברה האזרחית ובפעילות קהילתית.

משתתפי תכנית מנדל למנהיגות

להלן שמות המשתתפים מחבל אילות:
אדי פינטו - באר אורה
איילת קוזיץ - סמר
יובל ילובסקי - סמר
עומר ארמוזה - באר אורה
ענת בן משה - אילות
שרית גורן - באר אורה

מטרות התכנית

  1. ​להכשיר בעלי תפקידים מרכזיים ופעילים חברתיים ממוקדי עשייה בעיר וביישובי האזור, אשר יובילו תהליכים לשיפור המערכות, הארגונים והקהילות שבהם הם פועלים כיום ויפעלו בעתיד, ויקיימו ביניהם קשרי למידה, תמיכה ושיתופי פעולה.
     
  2. לפתח בקרב המשתתפים יכולות מנהיגות, בדגש על פיתוח יכולות אישיות, יצירה וגיבוש של תפיסת עולם והתבוננות מחודשת במרחב הפעילות.
     
  3. לסייע בפיתוח פעולות ספציפיות שנועדו לקדם ולשפר את העיר אילת ואת המרחב, תוך העמקת המעורבות של המשתתפים בפיתוח ובשגשוג המקום שבו הם חיים ופועלים.

מבנה התכנית

התכנית תימשך שנתיים. הלמידה במסגרתה מתמקדת בנושאים הרלוונטיים ליישוב ולאזור ולהובלת תהליכי שינוי גם במערכות ובארגונים שבהם העמיתים פועלים לשיפור איכות החיים בנגב. השנה הראשונה מוקדשת ללמידה תיאורטית ומעשית של העיר והאזור והסוגיות המרכזיות בהם, תוך קשר עם בעלי תפקידים מרכזיים בעיר ובמועצה, וכן לגיבוש הקבוצה ולחקר העשייה של המשתתפים. בשנה השנייה יוקדשו המפגשים להמשך הלמידה של כלל הקבוצה, חלקם לסדנאות פיתוח עשייה ולמידה מתוך עשייה, וחלקם לליווי ולהנחיה אישיים.