תכנית  אב היא תכנית מדיניות תכנון ופיתוח, שתוצריה הם מפות (תשריטים) והנחיות מילוליות (הוראות). לא פחות חשוב מהמסמכים הפורמליים - הכנת תכניות אב מזמנת דיון מעמיק בנושאים הרלוונטיים.

למועצה האזורית חבל אילות ישנן תכניות אב בנושאים שונים. לעיונכם!