מרכז הבריאות האזורי ממוקם ביטבתה ומספק שירותים לתושבי חבל אילות.

מרכז הבריאות האזורי

מרכז הבריאות האזורי

ליצירת קשר

צוות המרפאה
מוקד זימון תורים
08-6222949
עידית אושה
מנהלת מחלקת בריאות ומרכז בריאות איזורי
08-6355880
054-9799147
אורית רון
מנהלת אדמיניסטרטיבית - מרכז הבריאות האזורי
08-6355880
054-9799142