מרכז הבריאות האזורי ממוקם במרכז האזורי ומספק שירותים לתושבי חבל אילות.

מרכז הבריאות האזורי

מרכז הבריאות האזורי

ליצירת קשר

מוקד זימון תורים
08-6222949
עידית אושה
מנהלת מרכז הבריאות האזורי
08-6355880
054-9799147
אורית רון
מזכירת מרכז הבריאות האזורי
08-6355880
054-9799142