ישיבה מס' 03/18 של מליאת המועצה תתקיים ביום ראשון, 25 בפברואר 2018, בחדר הישיבות של המועצה (בתום ישיבת הוועדה לבינוי ערים, שתחל ב-8:30).

ארכיון הישיבות: