ביום א', ה- 11/08/2019, תתקיים ישיבת מליאת מועצה בחדר ישיבות (מיד עם תום ישיבת הועדה לבינוי ערים אשר תתחיל בשעה 08:30).

ארכיון הישיבות: