סינון:
מס' הוועדה תאריך סדר יום פרוטוקול
2020001 15/12/2019