סינון:
מס' הוועדה תאריך סדר יום פרוטוקול מסמך החלטות קבצים נלווים
02/2021 07/07/2021
012021 22/04/2021
032020 30/09/2020
02/2020 08/03/2020
012020 12/01/2020