הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 022019 תתכנס ביום ראשון 17.02.2019 בשעה 08:00 בחדר הישיבות שבמבנה המתנ"ס.
להלן הקבצים הרלוונטיים לישיבה:

ארכיון ישיבות הועדה המקומית: