סדר יום לישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 052018 שתתקיים ביום ראשון 19/08/2018 בשעה 08:00 במועדון בקיבוץ אילות.

להלן הקבצים הרלוונטיים לישיבה:

ארכיון ישיבות הועדה המקומית: