פרטים לגבי ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 052019 יתפרסמו בקרוב.
להלן הקבצים הרלוונטיים לישיבה:

ארכיון ישיבות הועדה המקומית: