הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 062018 תתכנס ביום ראשון 21/10/2018 בשעה 08:30 במועדון קיבוץ אליפז.
להלן הקבצים הרלוונטיים לישיבה:

ארכיון ישיבות הועדה המקומית: