סינון:
מס' הוועדה תאריך סדר יום פרוטוקול מסמך החלטות קבצים נלווים
05/2020 19/07/2020
04/2020 21/06/2020
03/2020 31/05/2020
02/2020 29/03/2020
01/2020 23/02/2020