ישיבה מס' 042018 של הוועדה המקומית לתכנון ובניה תתקיים ביום ראשון 17 ביוני 2018 בשעה 08:00 במועדון קיבוץ יטבתה.

ארכיון ישיבות הועדה המקומית: