ישיבה מס' 032018 של הוועדה המקומית לתכנון ובניה תתקיים ביום ראשון 13 במאי 2018 בשעה 08:30 בספריה בקיבוץ סמר (ליד חדר האוכל).

ארכיון ישיבות הועדה המקומית: