הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 072019 תתקיים ביום א' 11/08/19 בשעה 08:30 בחדר הישיבות שבמבנה המתנ"ס האזורי.
להלן הקבצים הרלוונטיים לישיבה:

ארכיון ישיבות הועדה המקומית: