אנו מודים לך על פנייתך בנוגע להגשת בקשה להיתר בניה באמצעות מערכת ארצית ממוחשבת (רישוי זמין). שלב ראשון הוא הגשת בקשה למידע, הכרוכה בתשלום אגרה. על מנת להעביר בקשה לתשלום אגרה למידע, יש למלא את הפרטים בשדות לעיל.

לכל שאלה, ניתן לפנות במייל או בטלפון לאילן – מידען המועצה (פרטים בתחתית הדף).

פרטי מבקש הבקשה

אנא הכניסו מספר טלפון עם מספרים בלבד.

פרטי עורך הבקשה

אנא הכניסו מספר טלפון עם מספרים בלבד.

מיקום ומהות הבקשה

*במידה ואין כתובת מדויקת יש לציין מיקום מפורט בתוך הקיבוץ/יישוב
*פירוט של הבקשה ומה היא כוללת(בניה חדשה או תוספת,באיזה היקף,האם למגורים/מסחר/תעשייה וכן הלאה

* המידע הנכלל בפנייה למועצה יישמר ויעובד במערכות המועצה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות


לאחר מסירת הפרטים, תישלח הודעת חיוב אגרה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בבקשה, אותה יש לשלם בגזברות המועצה (ניתן גם טלפונית).

לאחר התשלום תישלח קבלה - איתה ניתן לפתוח בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין, אשר צריכה לכלול:

  1. פרטים חיוניים כפי שנדרשים במערכת
  2. מפת מדידה להיתר- מעודכנת לשנה האחרונה, חתומה בידי מודד מוסמך.
  3. צילומים: צילום המגרש, במבט מהרחוב, בו יראו בבירור חזיתות הבניין אם קיים והבניינים הגובלים עימו, וכן צילומים נוספים לפי הבנת עורך הבקשה. כולל צילומי העצים הבוגרים, אם קיימים במגרש.
  4. אישור תשלום אגרת המידע (או אישור פטור מאגרה).

לאחר קבלת תיק המידע, ניתן יהיה להגיש בקשה להיתר בניה - התהליך ברובו מתבצע באופן מקוון.

בכל שאלה, ניתן לפנות לאגף הנדסה במועצה

בברכה,

מיכאל טרבה
רישוי ופיקוח על הבניה
08-6355726
אילן ירמולובסקי
מידען ואחראי מערכות מידע גיאוגרפי (GIS)
08-6355706

אגף הנדסה l מ.א. חבל אילות 88820 l פקס 08-6355800

באתר שער המידע לתכנון ולבניה, תוכלו למצוא מידע רב בנוגע לרפורמה בתכנון ולמערכת רישוי זמין, כולל מצגות וחוברות הדרכה. בחוברת המצורפת כאן של מנהל התכנון מרוכז עבורכם מידע שימושי, במטרה לעזור לכם להגיש בקשות למידע ולהיתר, המידע כולל הסבר על התהליכים והדרישות בכל שלב. לשאלות והבהרות ניתן לפנות למרכז התמיכה של מנהל התכנון בכתובת: support.rishuy@moin.gov.il