אנו מודים לך על פנייתך בנוגע להגשת בקשה להיתר בניה באמצעות מערכת ארצית ממוחשבת (רישוי זמין). שלב ראשון הוא הגשת בקשה למידע, הכרוכה בתשלום אגרה. על מנת להעביר בקשה לתשלום אגרה למידע, יש למלא את הפרטים הבאים ולשלוח לאורי: ori-t@eilot.org.il

פרטי מבקש הבקשה

אנא הכניסו מספר טלפון עם מספרים בלבד.

פרטי עורך הבקשה

אנא הכניסו מספר טלפון עם מספרים בלבד.

מיקום ומהות הבקשה

*במידה ואין כתובת מדויקת יש לציין מיקום מפורט בתוך הקיבוץ/יישוב
*פירוט של הבקשה ומה היא כוללת(בניה חדשה או תוספת,באיזה היקף,האם למגורים/מסחר/תעשייה וכן הלאה

* המידע הנכלל בפנייה למועצה יישמר ויעובד במערכות המועצה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות


לאחר מסירת הפרטים תקבלו הודעת החיוב, ותתבקשו לשלם בגזברות המועצה (אפשרי גם טלפונית). לאחר התשלום תקבלו אישור תשלום ומספר קבלה ואז ניתן להגיש במערכת בקשה למידע הכוללת:

  1. פרטים חיוניים כפי שנדרשים במערכת
  2. מפת מדידה להיתר- מעודכנת לשנה האחרונה, חתומה בידי מודד מוסמך.
  3. צילומים: צילום המגרש, במבט מהרחוב, בו יראו בבירור חזיתות הבניין אם קיים והבניינים הגובלים עימו, וכן צילומים נוספים לפי הבנת עורך הבקשה. כולל צילומי העצים הבוגרים, אם קיימים במגרש.
  4. אישור תשלום אגרת המידע (או אישור פטור מאגרה).

לאחר קבלת המידע, ניתן להגיש במערכת רישוי זמין בקשה להיתר בניה.
התהליך יבוצע ברובו באופן מקוון. לאחר בדיקת הבקשה, תדרשו להגיש גם שני עותקים של הגרמושקה.
כמובן שבכל שאלה הנוגעת להיתרי בניה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ישירות למשרדי אגף הנדסה במועצה.

בברכה,

אילן ירמולובסקי
מידע להיתר ורכז מערכות מידע גאוגרפיות GIS במחלקת ההנדסה
08-6355706
רומי ביטון
רישוי הבניה
08-6355849
מיכאל טרבה
פיקוח על הבניה
08-6355726

אגף הנדסה l מ.א. חבל אילות 88820 l פקס 08-6355800

באתר שער המידע לתכנון ולבניה, תוכלו למצוא מידע רב בנוגע לרפורמה בתכנון ולמערכת רישוי זמין, כולל מצגות וחוברות הדרכה. בחוברת המצורפת כאן של מנהל התכנון מרוכז עבורכם מידע שימושי, במטרה לעזור לכם להגיש בקשות למידע ולהיתר, המידע כולל הסבר על התהליכים והדרישות בכל שלב. לשאלות והבהרות ניתן לפנות למרכז התמיכה של מנהל התכנון בכתובת: support.rishuy@moin.gov.il