מלגות לימוד לתושבי אזור חבל אילות 2017

מלגות לימוד לתושבי אזור חבל אילות 2017

שנה"ל תשע"ז