מלגות לימוד לתושבי אזור חבל אילות

מלגות לימוד לתושבי אזור חבל אילות

שנה"ל תשע"ז