מלגות לימוד לתושבי אזור חבל אילות

מלגות לימוד לתושבי אזור חבל אילות

שנה"ל תש"פ

לידיעתכם   ההרשמה לבקשה למלגת לימודים נסגרה