דו"ח שנתי - פעילות הוועדה 2016

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה נדרש להגיש לשר האוצר ולפרסם באתר האינטרנט של הוועדה דוח שנתי על פעולתה. להלן המסמכים הנוגעים לפעילות הועדה: