דו"ח שנתי - פעילות הוועדה 2016

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה נדרש להגיש לשר האוצר ולפרסם באתר האינטרנט של הוועדה דוח שנתי על פעולתה. להלן המסמכים הנוגעים לפעילות הועדה:


 

אישור כבאות 

בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות, אין צורך להגיש אישור כיבוי אש עבור בתים פרטיים. מתכננים אשר קיבלו דרישה לאישור כיבוי אש בגליון הדרישות או בתיק המידע פטורים מהגשת אישור זה.
לידיעתכם - באחריות המבקש לוודא כי יותקנו כל סידורי הכבאות הנדרשים בהתאם להנחיות כיבוי אש.