בימים שני- רביעי 20-22/03/17

ישמעו הדי פיצוצים בין השעות 13:00 – 15:00
ההודעה הגיעה באיחור.

לידיעתכם
בברכה
 בינה נעים
קב"טית המועצה