סגירת הכבישים שתוכננה למחר - יום רביעי 02.01.2019 - מבוטלת