משרד הפנים התחיל  בגיוס מועמדים למחזורים הבאים של כל תכניות הצוערים- ההרשמה בעיצומה וצפויה להסגר ב 19.4!  

מצורף מידע על כל התוכניות.

תסייעו לנו לשתף ולהפיץ שנגיע לכמה שיותר מועמדים ראויים. 

להגשה לארבעת תכניות הצוערים לשלטון מקומי (תואר ראשון בבן גוריון, תואר ראשון בתל חי, תואר שני בחיפה ותואר שני בטכניון) 
https://www.hasama-zoarim.co.il/technion

להגשה לתכנית החינוך הבלתי פורמאלי
http://cadets.rothschildcp.com/