השבוע לא יהיו שירותים של הנפקת/חידוש כרטיס תושב והוצאת אישור תושבות.