מחר, יום שני 05.08.19, המרפאה תיסגר בשעה 14:00 עקב סיור לימודי של הצוות