בתאריכים 4-8/8/2019 הסדרן במחלקת התחבורה, רמי טביבי, נמצא בחו"ל. יחליף אותו אייל לוי 053-2291016